Dibber Fyrklöverns Skola

Skolgårdsbild2

Läs nedan info kring vår skolverksamhet. Om ni är intresserade av att söka en plats hos oss så ställer ni upp ert barn i vår kö genom att fylla i ”köanmälan” här på vår hemsida.

Välkommen till Dibber Fyrklöverns Skola, Åk F-5

Med erfarenhet av att driva en förskoleverksamhet i Helsingborg sedan 2002 ville vi bygga vidare och erbjuda utbildning även de tidiga åren i grundskolan. I augusti 2009 kunde vi öppna vår skola i lokaler på området Ättekulla. From 4 augusti 2014 finns vår skola och fritidshem i nya fina lokaler på området Gustavslund (se karta i Google Maps).

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskoleklassen, grundskola och fritidshem och använder montessoripedagogiken som vårt redskap att nå målen. Liksom våra förskolor har skolan en profilering som vi kallar våra 4 M – Montessoripedagogik, Motorik, Musik & Miljö.

IMG_0217

Elev i arbete med ritramarna, tidigt språkmateriel

Trygghet – Trivsel – Lärande är ledorden i vår skolutveckling och vi har sedan starten 2002 ständigt investerat i barnens utbildningsmiljö hos oss på Fyrklöverns Montessori. 

Vår skola är småskalig och åldersblandad vilket är en grund för att skapa en trygg och trivsam miljö. Max 75 elever får plats i vår skola. Åldersblandningen minskar konkurrenssituationer och skapar naturlig samvaro och arbete över åldersbarriärerna. Vi har en förberedd miljö och ett konkret material som hjälper eleverna i deras lärande. Men också synen och tron på barns vilja och förmåga att lära ligger som en viktig grund.

Vår skola är öppen för elever i Förskoleklass – Årskurs 5. Vi tror på att eleverna är mer mogna för en större skolmiljö i 12-års åldern. Men fram till dess ger den lilla skolan trygga värden och en bra grund för lärande.

Läsåret 18-19:

Skolstart ht 15/8.

Höstlov v. 44.

Julavslutning 21/12.

Skolstart vt 8/1.

Sportlov v. 8.

Påsklov v. 16.

Skolavslutning 7/6.

 

Skolkök – Fyrklöverns Kök – Kosten har stor betydelse för vårt välmående och inte minst för barnens utveckling. Därför har vi satsat på ett eget tillagningskök på vår skola. Vårt kök har grundvärden som hög andel ekologiska basvaror, mat lagad från grunden och mat fri från tillsatser.

Montessoripedagogiken – Våra pedagoger i hela verksamheten är i mycket stor utsträckning vidareutbildad inom montessoripedagogiken. Klassrumsmiljön är varierad med arbetsplatser och med hyllor med pedagogikens fantastiska konkreta lärmaterial.

MariaMontessori – Dr. Maria Montessori

IMG_3263

Elever i arbete med matematikmateriel, övning ”banken”

Genomgångar sker i alla ämnen men övrigt arbete drivs i huvudsak efter elevens individuella planering. Vissa ämnen sker i grupp såsom slöjd, idrott eller visst temaarbete.

 Elevhälsa – Vi har ett elevhälsoteam bestående av specialpedagog/lärare, skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog. Vi samarbetar med Skolpool Sverige AB när det gäller delar av elevhälsoarbetet så att rätt kompetens finns tillgänglig.

IMG_0249

Elev i arbete med bråkcirklarna

Öppettider Fritidshemmet – Öppning kl. 6,30 och fram till skolstarten kl. 8.15. På eftermiddagen öppnar fritids kl. 13.15 och stänger för dagen kl. 17.30.

Intagning av nya elever – Vår skola är öppen för alla intresserade och köanmälan krävs alltid. Vår köanmälan finns under rubriken ”Intresseanmälan” här på vår hemsida.

För nya elever till förskoleklassen sker skolvalet via stadens ansökningsformulär i slutet av januari, besked lämnas ut i början av mars. För intagning under läsåret och för äldre elever lämnar vi ut platser under hela läsåret om vi har möjlighet att erbjuda detta.

Intagningskriterier:

1. Syskonförtur

2. Barn som kommer från Fyrklöverns Montessori AB:s förskoleenheter.

3. Anmälningsdatum

4. Geografisk närhet.

 

Gruppbild_personal_Skolan_HT17

 Dibber Fyrklöverns Skola 2017-2018:
Fr. v. Ida, Andreas, Linda, Stellan, Mikael, Alexandra, Linda, Sandra, Josefine.
På bilden saknas Petra

 

Är du intresserad av vår skola? Har du frågor till oss? Önskar ni en visning på vår skola?

Välkommen att kontakta skolans rektor, Lotta Nyrén, tfn 0734-445585
Eller via e-post: lotta.nyren@dibber.se

 

All vår verksamhet utgår ifrån de nationella styrdokument som finns kring respektive verksamhet vilket innebär Skollagen, Läroplanen för förskolan samt Läroplanen för grundskolan. För att nå målen använder vi Montessoripedagogiken som vårt fantastiska redskap som hjälper barnet till konkret förståelse av de olika ämnena i utbildningen.