Dibber Fyrklöverns Montessoriförskola

Fasadbild från Öster-gavel Exteriör ht 14.2

Den 4 augusti 2014 öppnade vårt nya Skolhus på Gustavslund med adress Kungsljusgatan 22 (se karta i Google Maps).

Vi bygger vår verksamhet på småskalighetens värden. På Gustavslund delas därför verksamheten in i olika delar för att skapa detta. 

Förskolan i huvudbyggnaden består av 3 avdelningar (Avd Humlorna barn 1-2,5 år, Avd Fjärilen barn 2-4 år och Avd Örnarna barn 3-5 år). Avd Humlorna och Fjärilen har plats för ca 12 barn per avdelning samt Avd Örnarna med ca 25 barn. Lokalerna är öppna och ljusa och anpassade efter vårt sätt att arbeta med montessoripedagogiken som vårt pedagogiska redskap för att nå målen i läroplanen för förskolan.

Förskolans öppettider: måndag-fredag kl. 6,30-17,30.

Den 14 augusti 2017 öppnade våra två nya förskoleavdelningar på Gustavslund. Lokalerna ligger i den gamla gårdsbyggnaden alldeles intill vår huvudbyggnad. Avdelningen Upptäckarna med plats för 13-15 barn i åldern 3-5 år och Avdelningen Lilla Upptäckarna med plats för 9-10 barn i åldern 1-3 år.

 Detta innebär att vår Dibber Fyrklöverns Montessoriförskola kommer att totalt bestå av 5 avdelningar men uppdelat på två lokaler och med egna skolgårdar för att bibehålla den småskaliga miljön.

Upptäckarna kommer att ha en inriktning mot Motorik och Miljö. Men även Musik och vår grundläggande pedagogik Montessori kommer att finnas med i arbetssättet. Inriktningen innebär lite mer utevistelse och upptäckande i naturmiljöer samt arbete med hållbarhet (Grön Flagg).

I menyn på vår hemsida (startsidan) hittar ni en rubrik som heter ”Intresseanmälan” och här kan ni gå in och anmäla ert barn till vår kö. För en förskoleplats krävs även en anmälan till Helsingborgs Stads (Skol- och fritidsförvaltningens) kösystem.

Skolgården är formad efter barn och elevers önskemål och behov. Den är delad med ett staket så att vid behov förskolebarn respektive skolelever har vars en egen del av gården.

Vi tar gärna emot era frågor kring Dibber Fyrklöverns Montessoriförskola. Kontakta Rektor Mia Nobring på tfn 0720-80 27 93. Det går också bra att skicka e-post till: mia.nobring@dibber.se

Materialbild, Fjärilen