Dibber Ramlösa Montessoriförskola

Ramlösa

Dibber Ramlösa Montessoriförskola – Folke Bernadottesväg 445, Ramlösa Brunnshotell
Telefon till avdelningen Eken: 0734-445501
Telefon till avdelningen Kastanjen: 0734-445502

Den 8 januari 2007 öppnade vi vår andra förskola. Denna förskola finns i anrika Ramlösa Brunnshotell mitt i Ramlösa Brunnspark där de inbjudande omgivningarna lockar till rörelse och upplevelser i parken. Förskolan i Ramlösa har stora fina lokaler med en speciell karaktär som präglas av byggnadens historia. I lokalernas rum har vi byggt en miljö som lockar barnen och som ger dem möjlighet till upptäckter, lärande, skapande och lek. Förskolan erbjuder ca 40 barn plats uppdelade i två avdelningar som båda har en egen entré, avdelningen Eken för barn 1-3 år och avdelningen Kastanjen för barn 3-5 år.

Förskolans läge, mitt i Ramlösa Brunnspark, ger fantastiska möjligheter för såväl motorik- och rörelseaktiviteter som sköna naturupplevelser. Naturområdet på Ättekulla samt lekplatser i närområdet ingår också i barngruppernas regelbundna aktiviteter.

Förskolans öppettider: Mån-fre kl. 6,45-17,15.

Avdelningen Eken är vår småbarnsavdelning och riktar sig till barn från 1-3 år. Miljön är förberedd för de småbarnen för att hjälpa dem i sin självständighetssträvan, tillfredställa deras lust att lära samt ge möjligheter till social gemenskap med såväl andra barn som våra pedagoger. Småbarnsavdelningen är vanligen barnens första möte med miljön på en förskola och här lägger pedagogerna mycket tid på att skapa trygghet, bygga relationer samt öva alla de rutinsituationer som finns under dagen. Montessoripedagogiken finns med redan från början i pedagogernas arbetssätt och en del montessorimaterial introduceras på avdelningen.

Kastanjen 3Kastanjen 4

 

Avdelningen Kastanjen är vår avdelning för barn i åldern 3-5 år. Barnen på avdelningen är uppdelade i två grupper som är jämnt fördelade i åldersblandade grupper. I miljön på denna avdelning framträder montessorimaterialen tydligt som en del av barnens dag. Barnen bygger upp sig själv genom arbete med olika material och med ansvar över sin miljö. Barnen arbetar både individuellt och tillsammans med olika aktiviteter  Barnen varvar arbete/lek inomhus med dito utomhus, såväl på förmiddag som eftermiddag. För de allra äldsta barnen på avdelningen har vi framförallt under vårterminen ett utbyte med jämnåriga barn från vår förskola på Gustavslund samt med förskoleklassen på vår grundskola.

 

Vid frågor eller önskemål om visning är ni välkomna att kontakta Rektor Mia Nobring, tfn 0720-802793. Alternativt via e-post: mia.nobring@dibber.se

————————————————————————————————

All vår verksamhet utgår ifrån de nationella styrdokument som finns kring respektive verksamhet vilket innebär Skollagen, Läroplanen för förskolan samt Läroplanen för grundskolan. För att nå målen använder vi Montessoripedagogiken som vårt fantastiska redskap som hjälper barnet till konkret förståelse av de olika ämnena i utbildningen.

Lämna ett svar