Förskola Ättekulla 2002-2014

Fyrklöverns Montessoriskola Ättekullagatan 32 (Ättekulla Idrottsplats) Tfn 042-294550

Vår förskola på Ättekulla i Helsingborg var starten för Fyrklöverns Montessori och öppnade den 1 augusti 2002. Genom två tillbyggnader (2003 respektive 2010) kompletterades de ursprungliga lokalerna för att kunna erbjuda barn och personal de bästa förutsättningarna för utveckling i en bra förskolemiljö. Förskolan erbjöd ca 30 barn plats, uppdelade i två avdelningar, som båda hade en egen entré. Avdelningen Humlorna för barn 1-3 år och avdelningen Örnarna för barn 3-5 år.

I augusti 2014 flyttade verksamheten på Förskola Ättekulla till vår nybyggda förskola på Gustavslund. Vi hoppas och tror att det var  rätt beslut för att säkerställa en bra verksamhet med hög kvalitet över tid. Utan verksamheten på Ättekulla hade Fyrklöverns Montessori av idag inte funnits. Här byggdes grunden för verksamheten och vi vill tacka alla som på olika sätt varit med under åren på Ättekulla. Byggnaden och området kommer att saknas av oss. Kanske hittar vi vägar för att på något vis behålla kontakten med området på Ättekulla.

Förskolans läge, mitt på en idyllisk idrottsplats (nu även med en konstgräsplan) och med park- och skogsområde intill, ger fantastiska möjligheter för såväl motorik- och rörelseaktiviteter som sköna naturupplevelser. Förskolans interiör har en karaktär av intimitet, värme och hemmakänsla. Närområdets natur med skog och parkmark på Ättekulla/Raus, i Råådalen samt strand och hav på Råå ingår regelbundet i verksamhetens aktiviteter. Även de fina lekplatser som finns i bostadsområdena kommer att vara mål för promenader med barngruppen liksom Backgården (bondgården på Raus).

Avd Humlorna på utedag i närmiljön.

Förskolans öppettider var: Mån-fre kl. 6,45-17,15.


Avdelningen Humlorna var vår småbarnsavdelning och riktade sig till barn från 1-3 år och här fanns plats för ca 10 barn. Miljön var förberedd för de småbarnen för att hjälpa dem i sin självstäninghetssträvan, tillfredställa deras lust att lära samt ge möjligheter till social gemenskap med såväl andra barn som våra pedagoger. Småbarnsavdelningen är vanligen barnens första möte med miljön på en förskola och här lägger pedagogerna mycket tid på att skapa trygghet, bygga relationer samt öva alla de rutinsituationer som finns under dagen. Montessoripedagogiken finns med redan från början i pedagogernas arbetssätt och en del montessorimaterial introduceras på avdelningen.

Eget arbete på Humlorna

måla på en sten

Humlornas vask

Bilderna visar barn som arbetar/leker på avdelningen Humlorna och avdelningens låga vask som installerades sommaren 2013.

Vasken är central i arbetet med praktiska övningar.

 

Avdelningen Örnarna var vår avdelning för barn i åldern 3-5 år och här fanns plats för ca 20 barn. I miljön på denna avdelning framträder Montessorimaterialen tydligt som en del av barnens dag. Barnen bygger upp sig själv genom arbete med olika material och med ansvar över sin miljö. Barnen arbetar både individuellt och tillsammans med olika aktiviteter. Barnen varvar arbete/lek inomhus med dito utomhus, såväl på förmiddag som eftermiddag. För de allra äldsta barnen på avdelningen har vi framförallt under vårterminen ett utbyte med förskoleklassen på vår grundskola.
PVÖ - bakövning

PVÖ – bakövning

Matematik – udda och jämnt

PVÖ – skala och dela ägg

Bilderna visar barn i lek/arbete på förskolan.
På förmiddagarna har vi ett ”arbetspass” där barnen själv väljer vad de vill göra och där våra pedagoger följer barnens intressen och vid behov presenterar nya material som stimulerar barnets intresse vidare. Dessa bilder visar praktiska övningar samt matematik. Men vidare finns språk, sensoriska och kulturella material.

delar av avdelningen Örnarnas lokaler

delar av avdelningen Örnarnas lokaler

 

Fsk Ä ht 13

Det sista arbetslaget på Förskola Ättekulla, läsåret 13/14: Fr v: Alexandra Waldemarsson, Petra Almgren, Nina Forsberg, Stellan Hagström, Ilona Eschricht och Lotta Beckman

 
Alexandra Waldemarsson och Stellan Hagström (grundare) arbetade på förskolan ända sedan starten i augusti 2002. Stellans roll kom dock att förändras från arbete i barngrupp till förskolechefens uppdrag. Alexandra har dock under hela perioden varit en trygg punkt i barngruppen. Petra Almgren arbetade från förskolan from augusti 2003.
Patrik Lundin (grundare) har också funnits i företaget sedan starten. Sedan sommaren 2012 återfinns han i vårt tillagningskök som numera är placerat på skolhuset Gustavslund.
 
Hela arbetslaget ovan flyttade med från Ättekulla till vår nya Förskola Gustavslund. Även avdelningsnamnen, Humlorna och Örnarna, flyttade med och kompletterades med avdelningen Fjärilen.

Lämna ett svar