Likabehandlingsplan

Klicka på länk för att ladda hem dokument.

Här hittar du vår Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för respektive verksamhet:

Likabehandlingsplan förskolorna;

Likabehandlingsplan Fsk Gustavslund 14-15

Likabehandlingsplan Fsk Gustavlund 15-16

Likabehandlingsplan Fsk Ramlösa 14-15

Likabehandlingsplan Fsk Ramlösa 15-16

Likabehandlingsplan Fsk Stattena 16-17

Likabehandlingsplan skolan;

Likabehandlingsplan 14-15

Likabehandlingsplan 15-16