Dibber Stattena Montessoriförskola

Fsk Stattena, jan 16

Dibber Stattena Montessoriförskola – Rosenbergsgatan 15, 254 44 Helsingborg.
Telefon till avdelningen Kaninen: 0720-802794
Telefon till avdelningen Ekorren: 0720-802795

Den 1 mars 2016 öppnade vi vår tredje förskola. Denna förskola finns på Rosenbergsgatan 15 på markplan i en hyresfastighet som ligger alldeles intill fina Rosenbergsparken.

Lokalen ger ett fint, hemtrevligt och inbjudande intryck anpassat efter vårt sätt att arbeta. Förskolan erbjuder ca 20-25 barn plats uppdelade i två avdelningar som båda har en egen entré, avdelningen Kaninen för barn 1-3 år och avdelningen Ekorren för barn 3-5 år.

En mindre utegård är nyanlagd utanför entrén men i övrigt kommer förskolan att ha en uteprofilering. Parker och naturområden i förskolans närhet såsom Rosenbergsparken, Fredriksdalsparken och Pålsjö skog liksom aktiviteter som lekplatser och idrottsplasen kommer frekvent att besökas och vara en del i förskolans regelbundna verksamhet.

IMG_2774

Detta kompletteras av ett arbete med montessorimaterial inne på förskolan. Är barngruppen ute på förmiddagen kan ett arbetspass med montessorimaterial inne på förskolan ligga i dagens planering. Och ibland ligger arbetet tvärtom.  Vår förskoleverksamhets profil kallar vi för våra 4 M som står för Montessoripedagogik, Motorik, Musik och Miljö.

Förskolans öppettider: Mån-fre kl. 7,00-17,15.

Avdelningen Kaninen är vår småbarnsavdelning och riktar sig till barn från 1-3 år. Miljön är förberedd för de småbarnen för att hjälpa dem i sin självständighetssträvan, tillfredsställa deras lust att lära samt ge möjligheter till social gemenskap med såväl andra barn som våra pedagoger. Småbarnsavdelningen är vanligen barnens första möte med miljön på en förskola och här lägger pedagogerna mycket tid på att skapa trygghet, bygga relationer samt öva alla de rutinsituationer som finns under dagen. Montessoripedagogiken finns med redan från början i pedagogernas arbetssätt och en del montessorimaterial introduceras på avdelningen.

Kastanjen 3

Avdelningen Ekorren, är vår avdelning för barn i åldern 3-5 år. Miljön på denna avdelning skall präglas av en ”hemkänsla” där arbete (lek) erbjuds bl.a. genom montessorimaterial som riktas in på praktiska övningar, skapande, språk och matematik.

Varje dag har avd Ekorren uteverksamhet på programmet och vanligen ett utepass på förmiddagen. Då tar sig barn och pedagoger som ovan nämnt till något av de fina och närliggande mål som finns i förskolans närmiljö.

Barnen bygger upp sig själv genom arbete med olika material och med ansvar över sin miljö. Barnen arbetar både individuellt och tillsammans med olika aktiviteter  Barnen varvar arbete/lek inomhus med dito utomhus, såväl på förmiddag som eftermiddag.

Inte minst under de dagliga utepassen kommer vi att arbeta med barnens motorikutveckling men också kopplingar/upplevelser till natur- och miljömål.

Vid frågor eller önskemål om visning är ni välkomna att kontakta förskolechef Mia Nobring. Mia nås på tfn 0720-802793 eller via e-post mia.nobring@dibber.se

————————————————————————————————

All vår verksamhet utgår ifrån de nationella styrdokument som finns kring respektive verksamhet vilket innebär Skollagen, Läroplanen för förskolan samt Läroplanen för grundskolan. För att nå målen använder vi Montessoripedagogiken som vårt fantastiska redskap som hjälper barnet till konkret förståelse av de olika ämnena i utbildningen.

Lämna ett svar