Köanmälan till grundskolan

OBS! Anmälan till våra förskolor görs hos Helsingborgs Stad. På deras Hemsida finns blanketter och även onlinetjänst med inloggning via E-legitimation.

Även skolbarnomsorg (fritids) ansöks via Helsingborgs Stad. Detta kan göras tidigast efter erhållet platsbesked.

Obligatorisk information markeras med ett * -tecken dvs denna information måste fyllas i för att din Köanmälan skall registreras.

* Barnets födelsedata, 6 siffror:
* Barnets för-och-efternamn:
* För-och-efternamn Vårdnadshavare:
* För-och-efternamn Vårdnadshavare 2:
* Telefonnummer:
* E-post:
* Gatuadress:
* Postnummer:
* Stad:
* Anmälningsdatum:
* Önskad startdatum:
Ev. Nuvarande skola / förskola:
Eventuell annan info (meddelande):
* Kryssa i för att bekräfta att du inte är en "robot":