2019 V6 Kaninen

2019 V6 Kaninen

Hej alla föräldrar!Genom skapande aktiviteter utvecklas barnens finmotorik, fantasi, samarbetsförmåga, språk och skaparglädje.

Vi utgår från barnens egna tankar, ideer och nyfikenhet och de får möjlighet att upptäcka och prova på många olika tekniker och material. Vi arbetar bland annat med lera, färg, natur och återvinningsmaterial.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust ”

Med vänlig hälsningar

Lämna ett svar