2019 V.6 Upptäckarna

2019 V.6 Upptäckarna

Under veckorna som gått har vi arbetat mycket med vårt fina material. Barnen har också valt att vi sy vi började med sykort, gick sedan över till att sy små enkla dukar och nu har en del av barnen fått sy små nallar. Det är så roligt att följa barnen i deras utveckling samt se barnens glädje över sina fina nallar. I förskolans läroplan 98/16 står det att Verksamheten ska ”utgå ifrån barnen intressen, behov och åsikter. Flödet från barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet”.

Vi har också fått ett nytt material som kallas för romerskabågen. Många av barnen har tycket att det varit roligt att prova och bygga den, men de sa -förken den här är lite klurig  kan vi få hjälp? När vi slog våra kloka huvuden ihop kunde vi lista ut hur konstruktionen skulle se ut. Vilken lycka när vi var klara.”Förskolan ska sträva efter att varje barn utveklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika teckniker, material och redskap”(Lpfö 98/16 s.10).

Ni har nu fått ta del av lite som händer på barnens förskola.

Vi vill också passa på att önska en trevlig helg.

Pia och Manuela

Lämna ett svar