Upptäckarna 2019 V.4

Upptäckarna 2019 V.4

Hej

Nu är vi äntligen tillbaka i vardagen efter både julstök och ledigheter. Barnen är som vanligt efter lite ledighet vilsna och har svårt att hitta vad de vill göra. Därför är det viktigt att vi kommer in i våra vardagliga rutiner igen(grundverksamheten). Redan förra veckan startade vi upp verksamheten med återgå till våra fantastiska montessori material.

Montessoripedagogens uppgift är även att visa/presentera alla de olika Montessorimaterialen i klassrummet för barnen, vilket både kan ske enskilt eller i grupp beroende på vilket material det är. Genom att presentera materialet/aktiviteten så visar Montessoripedagogen hur barnet kan använda materialet. Montessoripedagogen belyser även materialets/aktivitetens specifika syfte/koncept inlärningsområde genom presentationen. Vilket material som ska presenteras beror på i vilket utvecklingsstadium ett barn/barnen befinner sig i, eller vilket material som barnet/barnen redan har jobbat med. (Barnasinnet Maria Montessori).

Nedan ser ni en del av det vi arbetat med.

En del av barnen har arbetat med addition med hjälp av pärltrappan.

Vi har också arbetat med färgsolen ett sensoriskt material där barnen får titta närmare på färgskalan och arbetar med det visuella. Vi lär oss också nya begrepp som ljusare och mörkare nyanser av de olika färgerna.

Montessoripedagogen
Maria Montessoris citat “Hjälp mig att göra det själv ” beskriver Montessoripedagogens roll på ett bra sätt. Denna tanke grundar sig på barnens inneboende strävan efter att uppnå självständighet, och utvecklas till en egen individ/personlighet. Montessoripedagogens roll blir då att ta vara på denna strävan genom att hjälpa barnen att lära sig själva genom egna erfarenheter och med vägledning. Barnen på Montessoriförskolan lär sig själva på så sätt att tex. klara av vardagsuppgifter på egen hand, eller att kunna tänka självständig och komma på egna lösningar på problem/aktiviteter. Som Montessoripedagog strävar vi också efter att framförallt väcka barnens nyfikenhet, att ta till vara på deras intressen, och att se till varje barns individuella behov. Att följa barnet är också något som vi lägger stor vikt vid, dvs. att genom samtal och observationer av och med barnen följa varje barns individuella utveckling och erbjuda dem möjligheter att utforska sina intressen och se till deras behov. (Barnasinnet Maria Montessori)

Vi hoppas att ni nu fått en liten resa i montessoripedagogiken och lite mer förståelse för hur vi arbetar med med era barn hos oss på  Dibber Fyrklöverns montessori förskola Upptäckarna.

Har ni frågor och funderingar kring hur vi arbetar med era barn kom gärna och fråga oss på avdelningen.

Pia, Lena, Manuela

 

Lämna ett svar