2018 V3 Kaninen

2019 V3 Kaninen

Hej alla föräldrar!

På Montessoriförskolan arbetar vi mycket med det talade språket, barnen behöver begrepp och ett rikt ordförråd för att kunna uttrycka sig. Genom vår genomtänkta miljö med intressanta föremål, vackra bilder, givande berättelser uppmuntrar vi barnen till talet och ger de nyanser i språket. Även det sinnestränande materialet ger barnen fler begrepp som liten, stor, mörk, ljus, svart, vit osv.

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder,  samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”

LPfö 89

Med Vänliga Hälsningar

Personal på Kaninen

 

 

 

Lämna ett svar