2018 V.2 Kaninen

2018 V.2 Kaninen

God fortsättning på det nya året och välkomna tillbaka efter en lång julledighet!

Nu välkomnar vi Ibrahim som börja på förskolan och hälsar alla barn tillbaka efter Jul ledigheten. Välkomna!

Givetvis har vi hunnit med en liten runda till biblioteket.

Vi har även passat på att ordna lite i rummet där barnen vilar,nu kan barnen själv ta fram sina madrasser och sängkläder.” Hjälp mig att göra det själv”.

 

I läroplanen står det att: ”Förskolan ska lägga grunden
för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig,
trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska
erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” Lpfö 98

Med Vänlig Hälsningar

Personalen på Kaninen

 

 

Lämna ett svar