2018 V.51 Kaninen

2018 V.51 Kaninen

Hej!

Hej!
December månad är en spännande tid som fylls av många olika traditioner och
händelser och så även här på förskolan. Barnen har bakat pepparkakor och
lussebullar, vi har sjungit jul- och luciasånger, vi har firat Lucia tillsammans.
Vi har adventskalendrar med uppdrag på våra avdelningar, dels för att synliggöra tiden fram till jul och uppmärksamma talföljder och dels för att gruppen får en gemensam spännande upplevelse. I Onsdags fick vi julmat serverad till lunch.

Förutom att juletid är en tradition som vi gärna uppmärksammar och som vi
upplever att många barn tycker är rolig och spännande så jobbar vi samtidigt
med många av läroplanens mål; där vi i förskolan ska sträva efter att varje barn
t.ex. utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära, känna delaktighet i
sin egen kultur, utmanas i sin nyfikenhet för språk och kommunikation,
matematik och teknik, utveckla sin skapande förmåga i uttrycksformer som bild,
sång och musik.

”Avslutningsvis vill vi önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt år från oss pedagoger på Kaninen”

Lämna ett svar