2018 v.20 Eken

2018 v.20 Eken

Hej !

Vi har kommit i gång med plantering. I barn bor det ofta en nyfiken liten odlare. Att se ett för grå och växa till en planta med blommor eller något ätbart på kan lägga grunden till ett spirande odlingsintresse . Barnen planterade solros i lerkrukor och de tyckte att det var roligt och förhoppningsvis dyker de upp en solros framåt.

Vi diskuterade tillsammans med barnen vad växter behöver för att må bra.

-Plantan behöver sol och kärlek.

-Det viktigt att plantan inte får för mycket vatten för då kan den dö.

-Solrosen behöver jord, vatten, sol och kärlek.

*Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturfrågor.

*Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

*Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, likasom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Med soliga hälsningar Tess, Dessan, Maggan .

Kommentera