2018 V.19 Kaninen

2018 V.19 Kaninen

En lite kortare vecka! Men massor har vi gjort!

Vi har planterat ärtor och morötter samt lite blommor som vi hoppas kunna plocka in på hösten.

Någon har blivit gömd under ”underläggen”! Vem?

Det är viktigt att få vara delaktiga. Några barn planerar inköp på Hemköp.

Vätska är viktigt att fylla på med! Här under en varm promenad i kolonin.

Varma hälsningar!

personalen på Kaninen

Det är sant att barnen i alla dessa aktiviteter kan sägas leka. Men lek kräver ansträngningar som gör att barnen skaffar sig nya förmågor, som de kommer att behöva i fram tiden”.

Ur: Maria Montessori, Barnasinnet

 

Kommentera