2018 V. 19 Humlorna och Fjärilen

2018 V. 19 Humlorna och Fjärilen 

Hej på er alla i värmen!

Förra veckan hade vi en hälsovecka tillsammans med barnen, där vi fokuserade extra mycket på rörelse av olika slag. Vi byggde upp banor som de fick ta sig igenom på bästa sätt. Barnen sprang, gick, kröp, hoppade och hade jätteroligt. De fick även chans att öva på sina sociala färdigheter genom sin ”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” (Lpfö 98/16 s. 8)

Att införa en hälsovecka stimulerar barnens utveckling och lärande genom att utveckla sin ”motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö 98/16 s. 9)

 

Förskolan är med i Grön Flagg (vilket innebär att vi värnar om vår natur) så vi passade på att gå på en långpromenad och plocka skräp i vårt närområde. Barnen var väldigt flitiga och hittade en del skräp i vår natur. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” (Lpfö 98/16 s. 8)

Även om fokus var på skräpplockning, så är vi måna om att följa barnens intresse och nyfikenhet. Här hittade barnen maskrosor som de plockade och tog med sig tillbaka till förskolan.

 

 

Kommentera