2018 v.15 kastanjen

2018 v.15 kastanjen

Hej alla Kastanjen Föräldrar

Under veckan som gått har vi serverats mat från olika världsdelar vi har pratat om vad vi äter och vart maten växer och ursprungligen kommer ifrån. Här får barnen känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Barnen har även fått göra sin egen världskarta där de ritat av världsdelar och silat sand som de fäst med lim. Här tränar baren på att använda teknik i vardagen.

Då förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Har vi återanvänt mjölkkartonger som vi målar och sedan ska odla i. Vi har sparat kärnor från äpplen och frön från paprika som vi ska låta växa i våra små odlingshus. Barnen får tillägnat sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

vi önskar alla en trevlig helg

mvh Kastanjen

Lämna ett svar