2018 V. 14 Humlorna

2018 V. 14 Humlorna

Under en längre period har barnen på humlorna intresserat sig för olika konstruktionslekar. Det innebär att de bygger och konstruerar med lego, klossar, bilar samt rosa tornet som är en av montessoripedagogikens främsta material. Barnen ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar och utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Lpfö 98/16 s. 10)

 

Lämna ett svar