2018 v.8 kastanjen

2018 v.8 Kastanjen

Då har sportlovsveckan passerat, några barn har varit lediga men vi som varit på förskolan har arbetat med bla färg där vi har haft potatistryck i fokus. på förskolan ska vi ansvara för att barn utvecklar sin förmåga att urskilja och utforska teknik i vardagen, och hur enkelt det fungerar, med potatis, gaffel och färg så vips har man ett litet konstverk.

Då matematiken är ett stort intresse för barnen har vi även här teknik till hjälp i vissa övningar. Det är jätte kul att kunna sy sina siffror och här tränas även finmotoriken.

På förskolan ska vi ansvara för att barnen tillägnar sig och nyanserar samband och upptäcker nya sätt att förstå omvärlden och vår världskarta ger barnen möjlighet att lärandet blir lekfullt. De får rita sina egna världskartor och kan koppla djur och resmål till platser de besökt eller vill besöka.

 

Vi önskar alla en trevlig och kall brrrrr helg

mvh Kastanjen

 

 

 

Lämna ett svar