2017 V.44 Lilla Upptäckarna

2017 V.44 Lilla Upptäckarna

 

Hej! Här kommer vårt första Blogginlägg.

Vi övar dagligen på våra läroplansmål, trygghet, tillit och ”ordning” och nu börjar vi se resultat.

Eftersom allt har varit nytt, har vi som personal fått bygga upp avdelningsarbetet från grunden med dagliga rutiner för vårt arbete. Detta har lett fram till en veckostruktur som följer ett mönster som berör Fyrklöverns fyra M = Montessoripedagogik, motorik, musik och miljö. Vi kommer att sätta upp ett veckoinnehåll på vår entrédörr så ni kan se vad vi planerar att göra tillsammans med barnen för innevarande vecka. Det kan vara allt från finmotoriska övningar inomhus till grovmotoriska övningar utomhus som gång med vårt promenad-rep.

Här kommer en bild när vi går runt Fyrklöverns byggnader med vårt promenad-rep. Barnen övar på uppmärksamhet genom att lyssna på oss ledare/följa våra uppmaningar/instruktioner. De övar på att hålla fast i sin ögla på repet. Gå i lagom takt så att alla hinner med.

(Grovmotorik, Uppmärksamhet, Gruppsammanhållning)

Lpfö 98/16

* 2.1 Normer och värden/Ansvar

* 2.2 Utveckling och lärande

/utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp

/följa gemensamma regler

/utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

/utvecklar sin förmåga att lyssna

 

Här övar barnen på att våga krypa genom en ”tunnel” av bord och filtar. En ficklampa lyser upp vägen fram till utgången i motsatta änden av tunneln.

Lpfö 98/16 *utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

Årstidstraditioner! ”Ljuspumpa” till Allhelgonahelgen.

Tänk att våga sticka in handen i pumpans ”gap”

Lpfö/98/16 *känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer

 

Tack! för den här veckan, vi önskar er en fin Allhelgonahelg! Vi ses i nästa vecka!

 

 

 

 

One comment

Kommentera