2016 v. 8 Fyrklövern Informerar

Hej alla vårdnadshavare på Fyrklöverns Montessori!

Nu är det dags för årets attitydundersökning (enkät) och som vi tidigare år också sagt så vill vi verkligen ha era synpunkter. Ju högre svarsfrekvens vi får desto mer nytta har vi av enkäten. Kanske kan vi nå 100 % i år!?

Alla vårdnadshavare med barn på våra förskolor får ett papper av personalen med inloggningsuppgifter. Dessa papper börjar delas ut under vecka 8.

Alla vårdnadshavare med barn i årskurs 2 och 5 på skolan får via era barn i början av vecka 9 ett papper med inloggningsuppgifter.

Enkäten tar bara ett par minuter att besvara och vi ber er ta er denna tid för det är en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Tack!

Föräldramöte Skolan – välkomna den 8/3 kl. 17,30 klass F-1 och samma kväll kl. 19,00 klass 2-3.

Planeringsdag Förskolorna (Gustavslund och Ramlösa) – fredag 11/3 har förskolorna stängt då personalen har planeringsdag.

Frukostbuffé Förskolorna – välkomna att äta frukost med era barn och oss i personalen:

  • Förskola Gustavslund, 16/3 kl. 07,00-09,00.
  • Förskola Ramlösa, 16/3 kl. 07,00-09,00.

2015 v. 50 Fyrklövern Informerar

2015 v. 50 Fyrklövern Informerar

Detta gäller Förskolan & Skolan på Gustavslund, Kungsljusgatan 22:

Vi har nu fått klart med lite åtgärder som NCC skall utföra måndag 14/12 och tisdag 15/12. Det omfattar:

  • Parkeringarna; dessa får inte användas under dessa två dagar då NCC skall utföra kompletterande asfalteringsarbeten för att få rätt nivåer och fall på ytorna. Ni föräldrar hänvisas att stanna/parkera längs med Kungsljusgatan och andra lämpliga ytor i närområdet. Men räkna alltså med lite extra trafikröra dessa två dagar.
  • Skolgården; under dessa dagar skall NCC åtgärda dräneringsproblemen på skolgården genom att gräva ner ytdräneringsrör som skall leda ner vattnet till brunn. På så vis hoppas vi att större vattensamlingar som uppstår nu på skolgården skall försvinna. Troligen tar de en dag på förskolesidan och en dag på grundskolesidan. NCC kommer att delvis spärra av med staket men alla måste vara vaksamma för viss trafik med maskin måste ske för att transportera massor och material.

2015 V. 42 – Fyrklövern Informerar

2015 v. 42 – Fyrklövern Informerar

Vi påminner om att vi välkomnar er föräldrar i vår verksamhet på en föreläsning med vår skolpsykolog Anna Karin Backman tisdagen den 20 oktober kl. 18,00-20,00. Föreläsningen äger rum i matsalen i skolhuset på Gustavslund med adress Kungsljusgatan 22.

Vi vågar lova en intressant föreläsning med många aktuella frågor/utmaningar som vi som föräldrar ställs inför. Vad är viktigt att tänka på i föräldrarollen i olika situationer och hur hanterar vi föräldraskapets utmaningar bäst?

Varmt välkomna att delta denna kväll. Föreläsningen bekostar Fyrklöverns Montessori medan ni själv betalar 40 kr (betalas kontant på plats) för kvällens fika som serveras av Fyrklöverns Kök. Kaffe/te och smörgås (meddela behov av specialkost).

Anmäl er genom att skicka ett mail till info@fyrklovernsmontessori.se. Ange namn på deltagare och då ev behov av specialkost. Vi tar emot anmälningar tom fredagen den 16/10.

Välkomna!