2018 V. 5 Humlorna

2018 V. 5 Humlorna

Vi har nu kommit igång med vårt projekt med Grön Flagg. Barnen har fått vara delaktiga i att tillverka material som vi kan återvinna. Vi samtalar med barnen om att inte skräpa ner i havet, läser sagor och sjunger. Tillverkning görs av återvinningsmaterial där barnen har fått måla ett hav på en frigolitkartong. Vi kommer att fortsätta med vårt projekt hav under hela vårterminen.

Enligt Lpfö (98/16 s. 10) ska ”förskolan sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”.

1 2 3