2018 V.50 Humlorna och Fjärilen

2018 V.50 Humlorna och Fjärilen

Hej Föräldrar!
Tack till alla som var med oss och firade Lucia, vilket mysig morgon det blev och vad duktiga alla barn var som sjöng så fint!

På onsdag nästa vecka är det dags för julfest här på förskolan under förmiddagen mellan 8.30-12 (festen börjar utomhus så ni som lämnar barnen kl.8.30 kan behålla sina utekläder på). Alla barn är välkomna denna dagen under julfesten. Vi kommer att ha olika aktiviteter i julens tecken och avslutar med en god Jul-lunch tillsammans.

En liten påminnelse om att förskolan är stängd Måndagen den 7/1-2019.

 

 

Lpfö 18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för de lokala kulturlivet.

Önskar er en trevlig helg! 🙂

2018 V.49 Humlorna

2018 V.49 Humlorna

Hej alla föräldrar!
Nu är vi inne i december månad och julen närmar sig med stora steg.
Här på Humlorna har vi smygstartat lite med julpyssel och julsång.
Vi har skapat vår egen adventskalender tillsammans med barnen i form av en julgran, där  har vi planerat ett nytt uppdrag varje dag som gömmer sig bakom julkulorna som barnen har skapat. Ett uppdrag kan t.ex vara ett pyssel, en julsång som ska sjungas eller att vi går ut och äter frukten tillsammans. Vi har utöver det en kalender som innehåller pixi-böcker där barnen får turas om att öppna en lucka och få hem en bok.

Vi vill också passa på att tacka de föräldrar som var närvarande på vårt föräldramöte. Vi har sammanställt resultaten av frågan vi ställde till er: Vilka förmågor önskar ni att ert barn bär med sig från förskolan?

På alla lappar förekom orden respekt och självständighet samt ansvar. Dessa tre ord bär vi med oss i verksamheten.

Sist men inte minst vill vi framföra ett STORT TACK för era fina ord och ert underbara stöd gällande förra veckans händelse! Ni är fantastiska!

Vi önskar er en trevlig vecka! M.v.h Humlorna 🙂

Humlorna V.45 2018

Humlorna V.45 2018

Hej nu är vi äntligen tillbaka i bloggen!

Vi har nu tagit oss igenom implementeringen av grundverksamheten och vi känner nu att barnen känns trygga hos oss. Vi har nu kunnat börja så smått att arbeta med era barn i vårt projekt i Grön Flagg! Barnen har fått tillverka fågelholkar av mjölk kartonger, med hjälp av lim och silkespapper har de fått dekorera sina blivande fågelholkar. När de sedan är färdig kommer vi att hälla i fågelfrö, och därefter får barnen de med sig hem så att ni kan hänga ut dem i trädgården eller på balkongen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar  sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur….(Lpfö 16 s,10).

 

2018 V. 19 Humlorna och Fjärilen

2018 V. 19 Humlorna och Fjärilen 

Hej på er alla i värmen!

Förra veckan hade vi en hälsovecka tillsammans med barnen, där vi fokuserade extra mycket på rörelse av olika slag. Vi byggde upp banor som de fick ta sig igenom på bästa sätt. Barnen sprang, gick, kröp, hoppade och hade jätteroligt. De fick även chans att öva på sina sociala färdigheter genom sin ”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” (Lpfö 98/16 s. 8)

Att införa en hälsovecka stimulerar barnens utveckling och lärande genom att utveckla sin ”motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö 98/16 s. 9)

 

Förskolan är med i Grön Flagg (vilket innebär att vi värnar om vår natur) så vi passade på att gå på en långpromenad och plocka skräp i vårt närområde. Barnen var väldigt flitiga och hittade en del skräp i vår natur. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” (Lpfö 98/16 s. 8)

Även om fokus var på skräpplockning, så är vi måna om att följa barnens intresse och nyfikenhet. Här hittade barnen maskrosor som de plockade och tog med sig tillbaka till förskolan.

 

 

2018 V. 16-17 Humlorna

2018 V. 16-17 Humlorna

Under de senaste veckorna har barnen på Humlorna visat stort intresse för konstruktion på olika sätt. Här arbetar ett av barnen med lera och försöker bygga ett torn av olika storlekar tillplattad lera. Barnet testar hela tiden att försöka bygga ett torn av lera utan att få det att välta.

Barnen har fått tillgång till nya delar till vår Briotågbana och här läser ett av barnen instruktionerna för att sedan bygga tågbanan. Vi har även gjort om i lokalen vi ställt samman hyllor så att barnen kan stå och bygga och kör på hyllorna då vi sett att detta är barnens intresse. Enligt Lpfö 98/16 (s.10) ”ska förskolan sträva efter att varje barn sin förmåga att urskilja enkel teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”. Samt att de ”utvecklar sin förmåga att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”.

2018 V. 14 Humlorna

2018 V. 14 Humlorna

Under en längre period har barnen på humlorna intresserat sig för olika konstruktionslekar. Det innebär att de bygger och konstruerar med lego, klossar, bilar samt rosa tornet som är en av montessoripedagogikens främsta material. Barnen ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar och utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Lpfö 98/16 s. 10)

 

2018 V.12 Humlorna & Fjärilen

2018 V.12 Humlorna & Fjärilen

Idag är det ”rocka sockorna”. Den 21/3 (Internationella Downs Syndrom). Att denna datum blivit valt är för att personer med Downs Syndrom har i nästan alla fall 3 exemplar av kromosom 21. För att lyfta dagen lite extra har initiativet rocka sockorna skapats, ett lätt och lekfullt sätt att hylla våra olikheter.

Rocka sockorna står för att vi alla är olika som individer, men har samma rättigheter och värde.

Vi arbetar dagligen med barnen hur man är en bra kompis, att vi hjälper och är rädda om varandra.

Lpfö 98/16

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning”.

2018 V.11 Humlorna

2018 V.11 Humlorna

Hej

Denna veckan har vi gjort ett akvarium av en frigolitförpackning. Barnen har fått måla ett hav med hjälp av klister och blå färg. Vi lät det torka sedan klistrade vi olika fiskar, maneter, sköldpaddor mm. som lever i havet. Enligt Lpfö 98/16 (s.10) ska ”förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”.

Vi samtalar med barnen om vad som finns i havet för att skapa en förståelse för ”naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Lpfö 98/16 s.10).

2018 V. 10 Humlorna

2018 V. 10 Humlorna

De senaste veckorna har vi pysslat en del som handlar om vårt projekt skräp i havet som vi kopplar till Grön Flagg. Vi lär barnen att använda återbruksmaterial för att barnen ska få en förståelse för allt levande som finns i havet.

Här ovan har de lite mindre barnen fått göra maneter, de lite större har fått lite mer utmaning att göra en lite svårare variant som de har fått trä med pärlor. De har även fått måla på kakformar där de har fått klistra på ögon som har blivit till fiskar.

Vi vill att barnen ska få en förståelse för vilka djur som lever i havet samt vikten av hur viktigt det är att vi inte skräpar ner i våra hav. Genom detta får barnen ”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” (Lpfö 98/16 s. 8)

 

 

2018 V. 6 Humlorna och Fjärilen

2018 V. 6 Humlorna och Fjärilen

Denna veckan har vi fortsatt med vårt projekt Grön Flagg, där barnen  har fått måla fiskar som de har fått klistra upp på ett blått papper som motsvarar havet. Vi har också haft samlingar med sånger som handlar om hav och fiskar där förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” (Lpfö s. 8)

 

 

1 2 3