2019 v.12 Eken

Hej på er !

Vi har repeterat och pratat om arg och glad och ledsen.Det bra eller dåligt att vara arg eller glad? ” Det är bra att vara glad för då vill kompisarna leka och då blir det roligt.”

”Det är inte bra att vara arg om man slåss och är dum. Men ibland kan det vara bra att blir arg om någon gör något tokigt så att den förstår att det är fel, men det är bäst att vara lugn.” Kloka tankar från Ekens barnen. Barnen börjar blir proffs på känslor arg och glad och ledsen. Barnen har ritat hur man ser ut när man år glad.

 

M.v.h. Maggan, Lotta och Tess

Eken v.7 2019.

Eken v.7 2019.

Hej Ekens föräldrar!

Hoppas att alla sjukdomar håller sig borta från barnen och personalen så vi kan blicka framåt mot ljusare och friskare tider.

Under vecka var barnen i parken så la de märke till att där var många fåglar ute som letade mat bland löven. Barnen hade vetskap om att man kan göra fågelmat själv. Så dagen efter gjorde vi egen fågelmat av fågelfrö och kokosfett som vi blandat och låtit stelna för att sen kunna hänga upp i träden. Kul och spännande!

Bilder på barnen hittar ni på dokumentationsväggen på Eken.

Förskolan ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik.

I torsdags har vi uppmärksammat att det är alla hjärtans dag och vänliga vecka.Vi pratade om vad  kärlek och vänlighet är och hur vi kan visa varann det.Vi arbetar ju alltid med gemenskap och trivsel , men kring såna här dagar blir det ju lite extra alla hjärtans dag-pyssel.

KÄNSLOR

Vi på Eken har vi valt att arbeta under denna terminen med känslor och hur vi är mot varandra i gruppen. Detta eftersom vi vill lifta att det är helt okej att känna, men även för att öka förståelse hos barnen för andras situation.

Kopplingar till läroplan.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

SYFTE

Vi vill genom detta arbete skapa ett bättre gruppklimat där barnen både vågar visa sina egna känslor samt kunna se på sin kompis hur den mår.Vi vill att barnen skall utveckla förståelse för hur det kan kännas om någon inte får vara med, samt hur kan man vara en bra kompis.För att komma vidare kommer vi titta på figurer som glada, ledsna och arga, för att få igång en dialog med barnen ring dessa känslor.

Parallellt med detta får barnen titta på saga och även läsa bok om den fula ankungen .Barnen får reflektera kring hur vi är mot varandra, hur det känns att vara utesluten samt hur jag kan göra en kompis glad.

Vi kommer att ställa frågor till barnen :

-Hur ser den figuren ut?(ledsen,arg, glad)

-Hur ser du när du är ledsen,arg,glad?

-När är du ledsen, arg, glad.

-Hur känns det att vara ledsen,arg, glad.

-Hur kan det kännas att inte få vara med?

-Hur kan jag göra en kompis glad?

Vi på Eken önskar er en fortsatt trevlig helg!

Lotta,Tess,Maggan

 

 

2018 V. 49 EKEN

2018 V. 49 EKEN

Den 6 december uppmärksammade vi Nobeldagen . Barnen fick träffa självaste Alfred Nobel som kom på besök för att prata om vänskap och om freden på jorden. Han tilldelade gemensam medalj till Eken för ”Bästa kompis- medalj”. Sen dukade vi långbord där det blev serverat middag. Nobeldagen hos oss blev väldigt lyckad.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga och handla efter demokratiska principer genom att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande .

 

Vi på Eken önskar alla trevligt helg .

2018 v.49 Eken

2018 v.49 Eken

Hej!

Det har passerat första advent nu och julstöket börjat . Varje vecka erbjuds någon form av julpyssel. Under advent kommer barnen att öppna uppdragskalender där det står enkla uppdrag från tomten.

En dag i veckan tränar vi lucia tillsammans med kastanjens barn. Dom stora barnen sjunger tydligt och är tysta mellan sångerna så att de små lär sig också sångerna.

I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Maria Montessori pedagogik bygger på barnens spontana intresse för att lära sig nya saker. Genom upprepande övningar, där så många sinne som möjligt stimuleras, utvecklar barnen sin uppfattning om sig själv och omvärlden.

Vi lägger stor vikt vid att ge barnen tid att träna, utan avbrott samt att ta egna initiativ ”Hjälp mej att hjälpa mej själv” är grundtankarna i Montessoripedagogiken. Det ger barnen en god självkänsla och skapar en stabil bas att bygga vidare på. All onödig vuxen inblandning är många gånger ett hinder, snarare än hjälp i barnens utveckling.

M.v.h. Eken.

 

2018 v.45 Eken

2018 v. 45 Eken

 

Hej!

Hej på er !

Vi vill börja med att tacka för ett givande föräldramöte , tack alla ni som tag er tid att komma och prata med oss .

Den här veckan har vi varit iväg på en härlig höstpromenad!.

Barnen är otroligt intresserade och nyfikna på allt vad naturen ger och visar oss runtomkring . Lyckan är att upptäcka en stor , härlig sten som man både kan utforska ingående genom att titta nära, och genom att klättra på . Vi hittade också en riktigt perfekt klätterträd .

Förskola ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik , koordinationsförmåga samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande .

Vi har även haft mycket fokus på hur en bra kompis ska vara . Vi övar på en ny kompissång.

Kompissång (melodi Bamsesången)

Här på Eken ska vi vara snälla med vår kompis hela dagen lång.

Inte bitas, nypas eller sparkas

Det är sant, vi sjunger i vår sång

Och kommer det en stor och stark och ger en

liten svag en spark

då ropar alla på en gång : NEJ, NEJ, NEJ, NEJ, NEJ,

Snälla, snälla ska vi vara snälla med vår

kompis hela dagen lång .

 

Vi tränar gruppkänsla, samarbete, uppmärksamhet, samhörighet och empati samtidigt som man lär känna varandra, genom lek  som förebygger konflikter i barngruppen.

Pomperipossa leken tränar bl.a. samspel, koncentration och uppmärksamhet.Barnen var väldigt uppmärksamma och lyssnade noga på Maggans genomgång och de tyckte att leken var kul.

På samlingar har vi pratat mycket om hur man är bra kompis och om regler på förskolan . Hur man pratar med varann . Hur man tröstar en kompis.

Hur kan hjälpas åt här på förskolan? I hallen kan man hjälpa till att knäppa kompisens jacka , det är bra för sen får man hjälp tillbaka . Man kan hjälpa nån och lyfta den så den kan nå upp till sin krok eller kan man hämta en pall.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn och leva sig i andra människor situation samt vilja att hjälpa andra .

Förskola ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att fungera enskilt och i grupp att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler .

Med vänlig hälsning Eken.

2018 v. 43 Eken

2018 v.43 Eken

Under vecka som har gått har vi på Eken varit i parken, så härligt att vistas i naturen andas frisk luft och röra på kroppen , lukta och känna , undersöka och utforska . Vi har även jobbat med montessorimaterial och haft musik stund med med Kastanjen .

I läroplanen står det att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Onsdagen den 24 oktober har vi uppmärksammans FN – dagen

-Vi har pratat om vikten av att det är bra att vi är olika och vikten av vi är snälla mot varandra .

-Alla ska få vara med och leka .

-Om någon blir ledsen så går man och tröstar den.

-Vi önskar fred på jorden och barnen har kommit fram till att man ska inte slåss utan vara vänner.

-Vi gjorde fredsduvor – symbol för fred.

I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett  kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

Vi önskar fortsatt trevlig helg och höstlovsvecka.

Personalen på Eken.

2018 v.41. Eken

2018 v.41. Eken

Hej Ekens föräldrar ?

Vilken väder har vi haft i Skåne ! Klar blå himmel, strålande sol och härliga höstfärger.

I veckan har vi  plockad löv i parken och gjort finna hösttavlor .

I början av läsåret har vi fördjupat oss i grundverksamheten. Alla moment som kanske gamla barn har ”glömt” bort upprepas och arbetas med .

Under september månad har vi arbetat med tema äpple. Barnen fick smaka och lukta på årets skörd , och vi passade på att undersöka ett äpple, bor det verkligen 10 frön i varje rum ? Hur många rum finns det ? Vi har delat äpplet i halvor, fjärdedelar och åttondelar. Vi har bakat äpplekaka och gjort tryck med äpple.

Under resten av året  kommer vi arbeta med  med med kompistema . Vi har introducerat en liten nalle som har hälsat på och pratat om att vara en fin kompis,  barnen har kallat för Björn. Vi vill med detta tema fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling . Att skapa en  trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats , tas på allvar , respekteras och respekterar andra . Vi vill med detta tema öka barnens förståelse och förmåga att hantera sina känslor för att främja varje individs kamratrelationer .

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet , respekt , solidaritet och ansvar .

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in andra människors situation samt vilja att hjälpa andra .

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemma och livsfrågor i vardagen .

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler .

Syfte:

-Vi vill att varje barn ska utveckla sin förmåga att känna igen olika känslouttryck som glad, arg, lugn, sur, och rädd.

-Vi vill att varje barn ska ta möjligheten att utveckla sitt ordförråd , och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor.

Målet är att barnen ska få möjligheter att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna :

Säga förlåt, dela med sig, vänta på sin tur, samarbeta, säga stopp.

Metoder

Under temat kommer vi arbeta med olika utryckningsformer som :

-skapande ( vi har gjort fina kompistavlor)

-lek och rörelse

-sång och ramsor

-läsa sagor

-prata om när något inte känns bra.

I vårt arbete med kompistemat syftar till att få barnen att förstå vikten av att vara en bra kompis .

Varje fredag  har vi gemensam sångstund med kastanjen.

Sist med inte minst välkomnar vi Frans som börjar sin inskolning på måndag.

Fortsatt trevlig helg önskar Maggan, Tess, Lotta.

M.v. h. Eken.

 

 

2018 v. 25 Eken

2018 v.25 Eken

Hej!

I dag har vi firat midsommar med sång och dans. Efter det vankades det långbord. Vi åt midsommarmat så det sprutade ur öronen. Vi tackar alla för denna  termin .

Nu tar bloggen sommarlov. Vi ses igen när höstterminen startar.

 

Trevlig sommar m.v.h.Eken.

2018 v.20 Eken

2018 v.20 Eken

Hej !

Vi har kommit i gång med plantering. I barn bor det ofta en nyfiken liten odlare. Att se ett för grå och växa till en planta med blommor eller något ätbart på kan lägga grunden till ett spirande odlingsintresse . Barnen planterade solros i lerkrukor och de tyckte att det var roligt och förhoppningsvis dyker de upp en solros framåt.

Vi diskuterade tillsammans med barnen vad växter behöver för att må bra.

-Plantan behöver sol och kärlek.

-Det viktigt att plantan inte får för mycket vatten för då kan den dö.

-Solrosen behöver jord, vatten, sol och kärlek.

*Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturfrågor.

*Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

*Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, likasom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Med soliga hälsningar Tess, Dessan, Maggan .

2018 v. 17. Eken

2018 v.17 Eken

”Musik ska byggas ut av glädje” . På samlingen i veckan fick barnen spela på äggformade minimaracas och sjunga . Barnen tyckte verkligen de var roligt att få spela , vilket syns på bilden.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser , tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama .

Vi har tagit långa promenader i parken. Vi pratade om vilka färger vi kunde se, även om vårblommor såsom vitsippa, blåsippa.Syfte är att lära barnen namnen på några vanliga vårblommor.

Barnen tränar sin kommunikation, både genom verbalt språk och kroppsspråk. Utöver detta tränas de även i att ta ansvar, både för sig själva och för den gemensamma välfärden kring människor, djur och natur .

*Utvecklas sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

*Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

*Ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö.

Ha en trevlig helg i solen.

Med soliga hälsningar Dessan ,Tess, Maggan .

1 2 3